Η Ελληνική Βιομηχανία Αναψυκτικών ΕΨΑ, ενσωματώνοντας στον τρόπο λειτουργίας της το Regate Effective κατόρθωσε να πετύχει βελτιωμένη παρακολούθηση και συντήρηση των παγίων, με παράλληλη επιτάχυνση των διαδικασιών παραγγελιοληψίας.

H συνεργασία των δύο πλευρών χρονολογείται από το 2013, όταν η ΕΨΑ υιοθέτησε για πρώτη φορά την πλατφόρμα της Regate, BizeGate την οποία στη συνέχεια ακολούθησε η μετάβαση στο εκσυγχρονισμένο Regate Effective.

«Το module το οποίο δούλεψε αρκετά για εμάς η Regate ήταν η διαχείριση των παγίων. Ήταν κάτι πιο ιδιαίτερο, που δεν είχαν τότε πολλές εταιρείες. Εμείς θέλαμε την πλήρη διαχείριση του παγίου (εμπορική και τεχνική). Αξιοποιώντας και άλλα features του Regate Effective όπως το GPS και η φωτογράφιση συνδυάσαμε τις πληροφορίες έτσι ώστε να έχουμε γρήγορο και αποδοτικό execution από τους field users μας καθώς και αντιπροσωπευτικό reporting στο backoffice. Τελικά η πλήρης και άμεση εικόνα της κατάστασης του παγίου σε σχέση με το ιστορικό του και την άμεση τεχνική του εξυπηρέτηση , μας έδωσε τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερες αποφάσεις και ενέργειες αξιοποίησης των παγίων στην αγορά», αναφέρει στο NetFAX o Μιχάλης Τσαούτος, γενικός διευθυντής της ΕΨΑ.

«Εκτός όμως από τη διαχείριση των παγίων, το Regate Εffective συνεισέφερε σημαντικά και στην αύξηση της παραγωγικότητας και του αριθμού των πωλήσεων, επιταχύνοντας τις διαδικασίες οργάνωσης επισκέψεων και γρήγορης παραγγελιοληψίας. Αξιοποιόντας το Regate Effective Admin Suite και τις κατάλληλες διασυνδέσεις/συγχρονισμούς με το ERP μας καταφέραμε να έχουμε μία απροβλημάτιστη τεχνικά λύση για την γρήγορη εκτέλεση των παραγγελιών αλλά και να αποκτήσουμε σαφή εικόνα για τις υπόλοιπες ενέργειες των επισκέψεων», εξηγεί ο κ. Τσαούτος.

Συμπερασματικά, με το Regate Effective η Ελληνική Βιομηχανία Αναψυκτικών ΕΨΑ είναι τα ακόλουθα:

  • Εξοικονόμηση χρόνου στο στάδιο της παραγγελίας
  • Αύξηση παραγωγικότητας και αριθμού πωλήσεων
  • Επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης των προβληματικών παγίων
  • Μεγαλύτερη ακρίβεια και αμεσότητα στον υπολογισμό του κόστους παραγγελίας και των τιμών.
  • Εκμηδενισμός των λαθών κατά τη μεταφορά παραγγελιών από τον πωλητή στο κεντρικό σύστημα
  • Ευκολότερη και ταχύτερη επικοινωνία ανάμεσα τους προϊσταμένους των τμημάτων προς την ομάδα των πωλήσεων με τη χρήση μηνυμάτων