Η Epsilon Net ολοκλήρωσε τη σύσταση της θυγατρικής της Ανώνυμης Εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ, στο οποίο συμμετέχει με ποσοστό 35%.

Η νεοσύστατη εταιρεία με την επωνυμία «Epsilon HR» έχει στοχο την εμπορία, παραγωγή, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού «Software Διαχείρισης Ανθρώπινου Προσωπικού, Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Οικονομικής Διαχείρισης Μισθοδοσίας», τη διάθεση προς τρίτους hardware για τα συστήματα ωρομέτρησης και υποστήριξη αυτών κ.α. Η Epsilon Net Α.Ε. εκτιμά ότι με την ίδρυση της νέας εταιρείας τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής.