Αύξηση κατά 54,17% παρουσίασαν κατά το α’ εξάμηνο 2019 τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου της Epsilon Net, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 623.200 ευρώ έναντι 404.200 ευρώ της ίδιας περιόδου το 2018, ακολουθώντας την αύξηση του τζίρου που διαμορφώθηκε στα 8,16 εκατ. ευρώ, έναντι 7,30 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση κατά 44,79% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων -χρηματοδοτικών- επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία κατά το α’ εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 1,66 εκατ. ευρώ, έναντι 1,15 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2018. Τα αυξημένα οικονομικά μεγέθη του ομίλου είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς διείσδυσης των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net στην ελληνική αγορά που αποτυπώνεται από σημαντικό αριθμό νέων εγκαταστάσεων που σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει ότι τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα κέρδη του ομίλου θα παρουσιάσουν έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και στο επόμενο χρονικό διάστημα του τρέχοντος έτους αλλά και την επόμενη τριετία 2020 – 2022 ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου της Epsilon Net.