Σε μία ακόμα εξαγορά προέβη η Epsilon Net, με στόχο, αυτή τη φορά την είσοδο της στο κλάδο του fintech. Πιο συγκεκριμένα, η εισηγμένη ανακοίνωσε την εξαγορά του 88% των μετοχών της Professional Computer Services (PCS), εταιρεία η οποία αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά και απόκτηση ποσοστού 88% της PCS θα ανέλθει σε 2,23 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της PCS, Γιώργος Ξενόφος, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, διατηρώντας παράλληλα το 11,5% της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 0,5% ανήκει σε άλλους μετόχους. Η PCS διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για: Wealth Management, Fund Management & Distribution, Pension Administration, Brokerage, Custody & Corporate Actions. Η εταιρεία, εκτός από την Ελλάδα, έχει υλοποιήσει έργα σε ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώρες όπως όπως Λουξεμβούργο, Κύπρο, Μάλτα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία, Πολωνία και Κένυα.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση η Epsilon Net επιχειρεί το πρώτο της βήμα για τη σταδιακή είσοδο στον τομέα του fintech, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, όπως αναφέρει, εξετάζει την ανάπτυξη πρόσθετων λύσεων στους τομείς των χρηματοοικονομικών προϊόντων και συναλλαγών με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο.

Στα 20 εκατ. ευρώ η αξία των εξαγορών
Να σημειωθεί ότι η Epsilon Net, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και των λύσεων που προσφέρει, τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές με εξειδικευμένες ανάγκες, προχώρησε πρόσφατα – μέσω της θυγατρικής της Epsilon SingularLogic- στην εξαγορά του 80% της iQom, που δραστηριοποιείται στον τομέα του software λιανικού εμπορίου. Είχε προηγηθεί η εξαγορά του 60% της TECHNOlife, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παροχή επιχειρηματικών λύσεων business software. Αν στα παραπάνω προστεθούν το big deal με την Singular Logic καθώς και η απόκτηση της Data Communication, οι εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει η Epsilon Net ξεπερνούν σε αξία τα 20 εκατ. ευρώ.

Η PCS στα σημεία
Κύκλος εργασιών 2020: 2,35 εκατ. ευρώ
1/1 έως 30/09/2021: Κύκλος εργασιών: 2,08 εκατ. ευρώ, Κέρδη προ φόρων: 367.000 ευρώ
Ταμειακά διαθέσιμα (έως 30/9/2021): 1,43 εκατ. ευρώ