Κατακόρυφη αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες του ομίλου Epsilon Net κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το ενιάμηνο  της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε € 28,56  εκ. έναντι € 11,50 εκ.  το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 148%. Να σημειωθεί πως στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος έχουν ενοποιηθεί πλήρως τα αποτελέσματα των Data Communication και Technolife, καθώς και τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic (με βάση την ολοκλήρωση στις 14/7/2021 σε νομικό επίπεδο της διαδικασίας διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου από την Singular Logic). Όπως αναφέρει η Epsilon Net, η ρευστότητα που διαθέτει  – ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18,12 εκατ. ευρώ – της δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις επιχειρηματικές κινήσεις που έχει σχεδιάσει για τη συστηματική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης, τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και την σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του στο εξωτερικό.

Ώθηση από cloud και MyData

Καταλυτική επίδραση στη ανάπτυξη του ομίλου έχει η αξιοποίηση των τεχνολογιών cloud και mobility που ενσωματώνονται πλατφόρμες λογισμικού Galaxy  και  Pylon. Επίσης, η εμπειρία που διαθέτει στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των web εφαρμογών της σειράς Epsilon SMART για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω επέκταση της πελατειακής του  βάσης, με τον αριθμό των ενεργών εγκαταστάσεων του ομίλου, από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020, να αριθμεί σήμερα πάνω από 100.000.

Τέλος, η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και του «ΕΣΠΑ 2021-2027» και έχει προετοιμάσει σε στρατηγικό επίπεδο δομές και συνεργασίες, οι οποίες θα κλιμακωθούν σταδιακά από το Α’ Τρίμηνο του 2022.

O όμιλος Epsilon Net στα σημεία – Ενιάμηνο

Κύκλος εργασιών
2021: 28,56 εκατ. ευρώ
2020: 11,5 εκατ. ευρώ

EBITDA
2021: 7,83 εκατ. ευρώ
2020: 2,47 εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη προ φόρων
2021: 5,53 εκατ. ευρώ
2020: 1,22 εκατ. ευρώ