Την εμπορική εφαρμογή Pylon ERP του ομίλου Epsilon Net επέλεξε για τις ανάγκες της η εταιρεία Βότομος ΑΕ, που παράγει και διαθέτει το εμφιαλωμένο νερό Zaros. Με την επιλογή αυτή, η Βότομος πέτυχε: μετάβαση σε μια σύγχρονη εποχή εταιρικής πληροφόρησης και διαχείρισης δεδομένων, ταχύτητα ολοκλήρωσης διεργασιών παραγωγής και απεικόνισης αποτελεσμάτων, ενοποίηση και απλοποίηση τμημάτων σε μια πιο σύγχρονη πλατφόρμα, ασφάλεια δεδομένων, απομακρυσμένη διαχείριση διεργασιών παραγγελιών πωλήσεων και ελέγχου, αύξηση ταχύτητας και δυνατότητα παραμετροποίησης στα μέτρα της επιχείρησης με νέες λειτουργικότητες.

Το Pylon ERP κάλυψε και τις 40 θέσεις εργασίας οι οποίες διαμοιράζονται σε όλο το φάσμα διεργασιών της εταιρείας. Με μερικές επιμέρους αναβαθμίσεις στο δίκτυο της εταιρείας, η PlaySystems, πιστοποιημένος συνεργάτης της Epsilon Net, φρόντισε όλες οι φυσικές θέσεις εργασίας να διαθέτουν γρήγορο LAN τεχνολογίας Gigabit και τα σημεία να είναι συνδεμένα μεταξύ τους μέσω VPN, την ασφάλεια και ταχύτητα των οποίων διασφαλίζει η χρήση του RouterOS της Mikrotik.

Στη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος η PlaySystems, εκμεταλλευόμενη τη λειτουργία συμπίεσης δεδομένων της Microsoft που υιοθετεί το PYLON ERP, κατάφερε με τη σχετική παραμετροποίηση να βρίσκεται η εταιρεία όπου βρίσκεται και το στέλεχός της. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζομένου της εταιρείας στο τμήμα εξαγωγών, ο οποίος εργαζόταν στην πλατφόρμα από τον φορητό του υπολογιστή, όντας βρισκόμενος σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα.