Το φράγμα των 50 εκατ. ευρώ, με ανάλογα σημαντική επίδραση στην αύξηση της κερδοφορίας, αναμένεται να ξεπεράσει ο κύκλος εργασιών της Epsilon Net, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου, με βάση την εξέλιξη των πωλήσεων το δ’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Epsilon Net, επιτυγχάνεται, παράλληλα, διεύρυνση της πελατειακής βάσης, με αιχμή τη νέα ομάδα προϊόντων της σειράς Epsilon Smart, η οποία έχει ξεπεράσει ήδη τις 50.000 συνδρομές σε έναν περίπου χρόνο λειτουργίας. Η απήχηση των συγκεκριμένων προϊόντων, σε συνδυασμό με τον επικείμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων που αναμένεται να ενισχυθεί ιδιαίτερα από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ 2021-2027, εκτιμάται ότι τα επόμενα έτη, εκτός από τα σημαντικά επαναλαμβανόμενα έσοδα, θα επιτευχθεί και σημαντική άνοδος του εσόδου ανά πελάτη, μέσω της προώθησης νέων εξειδικευμένων υποσυστημάτων (module) και υπηρεσιών.

Καταλυτική επίδραση στη ανάπτυξη του ομίλου έχει η αξιοποίηση των τεχνολογιών cloud και mobility που ενσωματώνονται πλατφόρμες λογισμικού Galaxy  και  Pylon. Με βάση όλα τα παραπάνω και την ολοκλήρωση των στρατηγικών εξαγορών του 2020 και 2021, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι το σύνολο των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, που εξυπηρετεί η Epsilon Net, θα ξεπεράσει τον αριθμό των 100.000 πελατών στο τέλος της τρέχουσας χρήσης.