Στην εξαγορά  του 80% της Data Communication A.E., η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε λογιστικά γραφεία, προχώρησε η Epsilon Net.  H Epsilon Net από το σύνολο των 3.750.000 μετοχών της Data Communication A.E. αποκτά, 1.500.000 μετοχές που ανήκουν στον ιδρυτή της εταιρείας, Παναγιώτη Βασιλειάδη και 1.500.000 μετοχές που ανήκουν στη Ζωή Δουζένη, ήτοι το  80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Data Communication, με το συνολικό τίμημα της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 6,3 εκατ. ευρώ Οι δύο άξονες δραστηριοποίησης της Data Communication Η Data Communication ιδρύθηκε το 1987 και είναι στρατηγικός συνεργάτης της Microsoft. Κινείται σε δύο άξονες δραστηριότητας:

  • Στην ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενου επιχειρησιακού λογισμικού εμπορικής  και λογιστικής Διαχείρισης, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας.
  • Στη δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων κάθετων αγορών και υλοποίηση έργων βασισμένων στις επιχειρηματικές εφαρμογές Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power BI and SharePoint.

Διαθέτει περισσότερους από 6.000 ενεργούς πελάτες και απασχολεί πάνω από 150 έμπειρα στελέχη στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα και στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει περισσότερους από 100 πιστοποιημένους συνεργάτες πανελλαδικά.

Πού «βλέπει» η Epsilon Net  με τη συγκεκριμένη εξαγορά

Μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς η Epsilon Net στοχεύει στην διεύρυνση του πελατολογίου και στην εξασφάλιση σύγχρονων τεχνολογικά υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. Επίσης, η διοίκηση της Epsilon Net εκτιμά ότι η συγκεκριμένη συνεργασία θα ενισχύσει τη δυναμική του ομίλου σε λύσεις σύνδεσης με τη  πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ, στην παροχή λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου παρόχου και συνολικά η προσπάθεια στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων  στη νέα ψηφιακή εποχή.

Γιώργος Λαμπίρης