Στην ίδρυση του δεύτερου κέντρου υποστήριξης λογισμικού και δικτύου (support center) με έδρα την Αθήνα προχώρησε η Epsilon Net. Στο νέο support center -το οποίο θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία- η Epsilon Net συμμετέχει με ποσοστό 60% και με ποσοστό 40% συμμετέχει ο Κοσμάς Ναυπλιώτης, επιχειρηματίας από τον κλάδο του business software και δραστηριότητα στον τομέα της Πληροφορικής για περισσότερα από είκοσι έτη.

Τα «Epsilon Support Centers» έχουν ως στόχο, σε άμεση συνεργασία με τα τμήματα υπηρεσιών των εταιριών της Epsilon Net, να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τους συνεργάτες – μέλη του δικτύου του oμίλου, παρέχοντας Β2Β εξειδικευμένες υπηρεσίες, ενισχύοντας την υποστήριξή τους σε όλα τα επίπεδα και προσφέροντας ταυτόχρονα λύσεις σχετικά με την ανάλυση και την υλοποίηση έργων, το after sales support, τις λύσεις προγραμματισμού στις τεχνολογικές λύσεις του oμίλου.

Η ίδρυση του νέου κέντρου συμπίπτει χρονικά με την έναρξη του σχεδίου ενημέρωσης των πελατών του ομίλου για την αξιοποίηση του πλαισίου ενίσχυσης που θα προσφέρει η δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» συνολικού προϋπολογισμού ενισχύσεων 180.000.000 ευρώ που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Η ενίσχυση ύψους 70% θα παρέχεται μέσω voucher (άυλης επιταγής με τη μορφή οκταψήφιου κωδικού), που θα εκδίδεται προς όφελος της δικαιούχου επιχείρησης και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών λογισμικού.