Ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του κατέγραψε το 1ο τρίμηνο του 2022 ο όμιλος Epsilon Net. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 75,19%, τα EBITDA 75,48% και τα κέρδη προ φόρων κατά 80,26%, ως αποτέλεσμα της οργανικής ανάπτυξης και της συμβολής των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο όμιλος το 2020-2021 και συνεχίζει τη χρονιά που διανύουμε.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ενισχύθηκαν στα 44,71 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 22,83 εκατ. ευρώ.

«Η σημαντική αύξηση στο 1ο τρίμηνο αποτελεί μια δυνατή αφετηρία για  τη συνέχεια και παρά τις ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια & ελληνική οικονομία, επιβεβαιώνει την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση κατά +50% των ετήσιων εσόδων έναντι του 2021  και περιθώριο EBITDA  σε ετήσια βάση υψηλότερο του 30%», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Να σημειωθεί η Epsilon Net διαθέτει αυτή τη στιγμή περισσότερους από 105.000 ενεργούς πελάτες.

Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του ομίλου αναμένονται από:

  • τη συνέχεια της υλοποίησης του προγράμματος στοχευμένων εξαγορών.
  • την αύξηση του ανά πελάτη ετήσιου εσόδου, λόγω των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται
  • την μόχλευση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης για τον  ιδιωτικό τομέα, όπως η δράση  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων»  και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, με ποσοστό επιδότησης 70% και ενισχύσεις συνολικού προϋπολογισμού 180.000.000 ευρώ.

Ο όμιλος Epsilon Net στα σημεία

Κύκλος εργασιών
Α’ τρίμηνο 2022: 14,1 εκατ. ευρώ
Α’ Τρίμηνο 2021: 8,1 εκατ. ευρώ

EBITDA
Α’ τρίμηνο 2022: 4,7 εκατ. ευρώ
Α’ Τρίμηνο 2021: 2,7 εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη προ φόρων
Α’ τρίμηνο 2022: 4 εκατ. ευρώ
Α’ Τρίμηνο 2021: 2,2 εκατ. ευρώ