Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε το 2021 ο όμιλος Epsilon Net, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών του κατά 133% σε σχέση με το 2020 και τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, κατά 222%. Η επίδοση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου προήλθε τόσο μέσα από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 50%) όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών.

Αναφορικά με τη χρήση του 2022 η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 75 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.

Οι βασικοί στόχοι του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το 2022 περιλαμβάνουν :

  • τη συνέχιση της πορείας της σειράς web εφαρμογών «Epsilon SMARΤ» για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στο myDATA
  • την αξιοποίηση της ενισχυμένης τεχνογνωσίας του oμίλου στο επιχειρησιακό λογισμικό για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, CRM, WMS, MOBILE, MIS, σε συνδυασμό με τις λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA) καθώς και των εξειδικευμένων εφαρμογών για κάθετες αγορές (λιανική, πρατήρια υγρών καυσίμων, ξενοδοχειακό λογισμικό, φαρμακεία και φαρμακαποθήκες
  • την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης ηγετικής της θέσης στα συστήματα μισθοδοσίας και HRMS
  • την ενίσχυση μέσω της θυγατρικής της εταιρίας PCS, λύσεων FINTECH στους τομείς των συστημάτων για επενδυτικούς οίκους, διαχείρισης επενδύσεων και ασφαλιστικών οργανισμών
  • την εκτέλεση ενός νέου στοχευμένου προγράμματος στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών με έμφαση στην ανάπτυξη των λύσεων του ομίλου σε νέες κάθετες αγορές
  • την συνδυαστική αξιοποίηση των ενισχύσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αρχικά του Ταμείου Ανάπτυξης και στην συνέχεια του

Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

O όμιλος Epsilon Net στα σημεία

Κύκλος εργασιών
2021: 50,5 εκατ. ευρώ
2020: 21,7 εκατ. ευρώ

EBITDA
2021: 15,1 εκατ. ευρώ
2020: 5,2 εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους
2021: 10,8 εκατ. ευρώ
2020: 3,3 εκατ. ευρώ