Σε συμφωνία απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου σε 3 επιχειρήσεις με εξειδίκευση στον τομέα των συστημάτων τεχνολογίας για τον τομέα του τουρισμού προχώρησε  η Epsilon Net.

Συγκεκριμένα, εξαγόρασε και απέκτησε: –  το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της αγγλικής εταιρίας «Hotel Availabilities Ltd» έναντι του ποσού των 98.000 ευρώ, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων Channel Manager για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, –   το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρίας «BookOnlineNow IKE» έναντι του ποσού των 220.000 ευρώ, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων on line κρατήσεων (booking engine) για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, –   το 55% της κυπριακής εταιρίας «HotelonCloud Ltd», στρατηγικού διανομέα της BookOnlineNow στο εξωτερικό, έναντι του ποσού των 180.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σημειώνεται, εντάσσονται στην πολιτική ανάπτυξης του ομίλου σε δυναμικές κάθετες αγορές και στη δημιουργία ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊοντικών λύσεων και υπηρεσιών με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς και τη σταδιακή ανάπτυξη αντίστοιχων λύσεων για το εξωτερικό.

Με την προσθήκη των προϊόντων των νέων εταιριών, ο όμιλος διαθέτει πλέον την πληρέστερη παλέτα «all in one solution» για την τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα που περιλαμβάνει:  –  PMS & ERP για μεσαία και μεγάλα ξενοδοχεία.-  On Cloud PMS για μικρομεσαία ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.-   On Cloud εξειδικευμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης για μικρά και μικρομεσαία τουριστικά καταλύματα.-   Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών καναλιών κρατήσεων (Channel Μanager.-  Συστήματα on line κρατήσεων από τις εταιρικές ιστοσελίδες (Booking Engine).-   Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού (HRM) για ξενοδοχεία, μισθοδοσίας και time attendance. –   Online σύνδεση όλων των παραπάνω συστημάτων με τις λογιστικές εφαρμογές του oμίλου, αυτόματη σύνδεση με τον πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital και αυτόματη αποστολή των εκδιδόμενων παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.