Την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού 80% της iQom, που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ολοκλήρωσε η Epsilon SingularLogic, θυγατρική της Epsilon Net. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 80% της εταιρίας ανήλθε σε 1,8 εκατ. Η iQom αναπτύσσει ειδικές εφαρμογές τυποποιημένου επιχειρησιακού λογισμικού στον τομέα του software λιανικού εμπορίου.

Έχει διαθέσει πάνω από 1.300 εγκαταστάσεις σε περισσότερους από 550 πελάτες ενώ υποστηρίζει καθημερινά πάνω από 2.400 ενεργούς χρήστες σε όλη την Ελλάδα. 2 Η εταιρεία διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου επτάμηνου 2021, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 1,12 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 412 χιλ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει μηδενικό δανεισμό.