Τον εμπορικό βραχίονα του επιχειρηματικού σχήματος SingularLogicEpsilon Net και Space Ηellas στον κλάδο ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων θα αποτελέσει η νεοϊδρυθείσα εταιρεία «Epsilon SingularLogic ΑΕ». Πρωταρχικός στόχος της νέας εταιρείας είναι να εξασφαλιστεί η ενιαία στρατηγική επικοινωνίας και διαχείρισης του δικτύου συνεργατών αλλά και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των τελικών πελατών. Στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού βρίσκεται η αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που ανοίγονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις υποχρεώσεις προσαρμογής στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιείται έντονα η Epsilon Net, ως πιστοποιημένος πάροχος από την ΑΑΔΕ.

Να σημειωθεί ότι με βάση τις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν μετά την εξαγορά της SingularLogic, η Space Hellas αναλαμβάνει τα έργα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζονται σε λύσεις λογισμικού και ειδικά πληροφοριακά συστήματα, ενώ η Epsilon Net αναλαμβάνει τον τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου των αντιπροσώπων – μεταπωλητών. Epsilon Net και Space Hellas δεν διαχωρίζουν την επιχειρηματική τους στρατηγική, καθώς θα συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με σκοπό τη συνολική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.