Οι εταιρείες CPI, Cosmos Business Systems, Hipac, Space Hellas,Technicomer, Βιορυθμός και Π. Τεχνικη & Τεχνολογικη Συστηματων κατέθεσαν προσφορές στον δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, που διενέργησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στόχος του έργου, είναι η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για την κάλυψη της διοικητικής υπηρεσίας και εργαστηρίων Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου, η προμήθεια εξοπλισμού Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής και Ελέγχου του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης Τεχνολογίας & Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, καθώς επίσης η προμήθεια εξοπλισμού Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας του Τμήματος Ναυτιλιακών και εξοπλισμού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 825.313 ευρώ (με ΦΠΑ).