Οι εταιρείες 1. Cosmos Business Systems, 2. Globo Technologies, 3. IMC Technologies, 4. Talent Information System, 5. Trek Consulting και οι ενώσεις εταιρειών 6. Έπαφος-Fujitsu Technologies και 7. Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά-Modus κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για στο διαγωνισμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το έργο «Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων» του «Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

Ο προϋπολογισμός του έργου 1.257.575 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την διάθεση, μέσω του διαδικτύου, σχολικών εγχειριδίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού ανήκε στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «καθολικό διάδοχο» του οποίου αποτελεί το Ι.Ε.Π. και είναι μέρος της βιβλιοθήκης του, ενώ επιπλέον υλικό θα αναζητηθεί από τον ανάδοχο σε άλλες βιβλιοθήκες  τα οποία θα του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και με τα οποία θα έρθει σε συννενόηση το Ι.Ε.Π. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί και υλικό που ανήκει σε ιδιωτικές συλλογές και το οποίο θα επιδιωχθεί να δοθεί στο Ι.Ε.Π. ως δωρεά ή να παραχωρηθούν δικαιώματα χρήσης.