Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ ) προκήρυξε το έργο «Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση», εκτιμώμενης αξίας 443.800 ευρώ (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση της Διαδικτυακής Πύλης για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, που αποσκοπεί στην ευχερέστερη συλλογή στοιχείων, την τεκμηρίωση, τη διαφύλαξη, την εύρυθμη διαχείριση της πληροφορίας σχετικά με την καλλιτεχνική εκπαίδευση και τη διάχυση της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν.

Στο αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού ιστορικού χαρακτήρα για μελλοντική αξιοποίηση και πρόσβαση σε επιλεγμένο τμήμα αυτού μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (e-library). Η πλατφόρμα θα παρέχει πλήρως ηλεκτρονικοποιημένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους Καλλιτεχνικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που συναλλάσσονται με το ΥΠΠΟΑ. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου.