Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται το κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit Voucher, το οποίο αναμένεται εντός του έτους για να πριμοδοτήσει την ευρυζωνική σύνδεση υπερυψηλών ταχυτήτων των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, το κουπόνι συνδεσιμότητας περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.Το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme») θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, και θα υλοποιηθεί από την ΚτΠ. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στη χώρα μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Οι επιταγές θα διατίθενται στους δικαιούχους για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας (Υπηρεσία Gigabit) Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι φυσικά πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που καλύπτονται από δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων και δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps. Το Gigabit Voucher θα έρθει με τη μορφή μηνιαίας επιδότησης και θα επιδοτεί το αρχικό κόστος σύνδεσης και τα μηνιαία κόστη (λογαριασμούς) για συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων.