Η Active Computer Systems, έπειτα από Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογράφησης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.

O εξοπλισμός περιλαμβάνει συστήματα της Dell (servers, Η/Υ, οπτικά switch), εκτυπωτές Samsung (πολυμηχανήματα και εκτυπωτές Α4 ProXpress , πολυμηχανήματα Α3 MultiXpress),  κατασκευή υποδομών computer room (πυρανίχνευση, σύστημα κατάσβεσης, εγκατάσταση αγώγιμου δαπέδου, κλιματιστική μονάδα). Στα πλαίσια των υπηρεσιών του έργου, η Active ανέλαβε την υποστήριξη του εξοπλισμού σε επίπεδο υπηρεσιών 24x7x365, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου για την εύλογη χρήση και λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η αξία του έργου, ανέρχεται στις 245.262 ευρώ.