Το Υπουργείο Υγείας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Computer Solutions την «Συντήρηση – Υποστήριξη και Εξασφάλιση Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου Ασκληπιός Hospital του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας “Κωνσταντοπούλειο” – “Πατησίων”».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των παραγωγικών εφαρμογών του ΟΠΣΝ «Ασκληπιός», καθώς και όσων εφαρμογών γίνουν παραγωγικές κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στα πλαίσια Συμβολαίου Συντήρησης– Υποστήριξης και Εξασφάλισης Επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών («SLA») του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ΝοσοκομείουΠιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η σύμβαση αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα παραγωγικής λειτουργίας, παρακολούθηση της πορείας του συστήματος και μέριμνα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας σε σχέση με τις υφιστάμενες δομές και διαδικασίες των μονάδων Υγείας στις οποίες λειτουργεί, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) και υποστήριξη λειτουργίας του/των computer room και υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών με στόχο να αποκτήσουν οι χρήστες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αποφάσεις εκείνες που θα εξασφαλίσουν τη σωστή και συνεχή λειτουργία του συστήματος τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο καθώς και για τη βελτίωση των διεργασιών του Νοσοκομείου. Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει έως και την 1η Ιουνίου 2015 και η αξία της ανέρχεται στις 113.160 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.