Ο Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις υπηρεσίες υποστήριξης ΤΠΕ, στις εταιρείες Bluestream Solutions και Dotsoft.

Στην Bluestream Solutions ανατέθηκε η Παρτίδα 1 που αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τη διαχείριση διακομιστών και υπολογιστών Windows, προϋπολογισμού 547.700 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., και η Παρτίδα 2 που αφορά στη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη διακομιστών Unix, προϋπολογισμού 146.640 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Στην Dotsoft ανατέθηκε η Παρτίδα 4 που αφορά στην παροχή βοήθειας για τη διαχείριση τεχνικών σχεδίων, προϋπολογισμού 107.010 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι για τις Παρτίδες 1 και 2 είχα υποβληθεί μόνο οι προσφορές της Bluestream Solutions, ενώ για την Παρτίδα 4 είχε υποβληθεί ακόμη μία.