Η Ericsson και η Deutsche Telekom διεξήγαγαν με επιτυχία επιτόπια δοκιμή οπτικής μετάδοσης υψηλότερου εύρους ζώνης.

Εκτός άλλων κοινών δραστηριοτήτων τους, η Ericsson και η DT ασχολούνται με το έργο Ε&Α δημόσιας χρηματοδότησης 100GET, στο πλαίσιο του οποίου έγινε η δοκιμή. Η νέα τεχνολογία (που παρασχέθηκε σε αυτήν τη δοκιμή από την πλατφόρμα Marconi MHL 3000 WDM) θα εξυπηρετήσει τις σταθερά αυξανόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες πελατών σε σταθερά και κινητά ευρυζωνικά δίκτυα. Με τη σημαντική επαύξηση των χωρητικοτήτων ήδη υπαρχόντων δικτύων οπτικών ινών, το σύστημα οπτικής μεταφοράς βοηθά τους παρόχους δικτύου να κλιμακώνουν τις δραστηριότητές τους, με αυξανόμενη κεφαλαιακή δαπάνη, και να μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας ανά bit και κατά συνέπεια και το κόστος.