Η αγορά του ‘Machine-to-Machine’ (M2M) χαρακτηρίζεται από συσκευές που χρησιμοποιούνται σε καίριες εταιρικές εφαρμογές που κατανέμονται σε μεγάλες αποστάσεις και διακρίνονται από μεγάλο κύκλο ζωής.

Οι κατασκευαστές συσκευών M2M απαιτείται να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό μεταβαλλόμενων παραμέτρων κατά το στάδιο της παραγωγής και διανομής των συσκευών τους. Για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, η Ericsson και η Gemalto συνάπτουν συνεργασία για την παροχή δυναμικών λύσεων Δυναμικής Διαχείρισης Συσκευών (Dynamic Device subscription Management).

Η συνεργασία παρέχει λύσεις συνδυάζοντας τις υπηρεσίες δικτύωσης της Ericsson (Device Connection) με την πλατφόρμα υπηρεσιών της Gemalto (Subscription Management Platforms). Ο πλήρως λειτουργικός συνδυασμός των παραπάνω, ελαττώνει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ανάπτυξης M2M για τους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας και προσφέρει δυνατότητες διεύρυνσης της επένδυσης.
Η λύση επίσης επικεντρώνεται στη διαχείριση όλων των τύπων συσκευών χωρίς την ανάγκη αλλαγής της eUICC (Embedded Integrated Circuit Card) κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας συσκευής. Για τους διαχειριστές η συνεργασία σημαίνει ότι γίνονται κάτοχοι μιας ενιαίας, βελτιστοποιημένης λύσης διασύνδεσης M2M. Η λύση θα παρουσιαστεί στο επερχόμενο Mobile World Congress στην Βαρκελώνη από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου.