Η Ericsson και η Telstra πρόκειται να υλοποιήσουν την οικογένεια λύσεων επεξεργασίας βίντεο MediaFirst της Ericsson για να ενισχύσουν το νέο data center επεξεργασίας βίντεο της Telstra.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την παροχή της πλατφόρμας Media Cloud της Telstra για φορτία πολυμέσων από εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων. Χάρη στην πλήρως εικονική (virtualized) επεξεργασία βίντεο, οι πάροχοι μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο τη ζήτηση που εκδηλώνουν οι καταναλωτές για νέες υπηρεσίες υψηλής (HD) και εξαιρετικά υψηλής (UHD) ευκρίνειας, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις.

To virtualization των λειτουργιών των μέσων επικοινωνίας θα επιτρέψει στους παρόχους να προσφέρουν στις εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων υπηρεσίες όπως είναι η επεξεργασία και διανομή φορτίου πολυμέσων με υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, οι οποίες θα βασίζονται στο cloud που θα διαθέτουν οι πάροχοι στα δίκτυά τους.