Η Ericsson πιστεύει ότι η μετασχηματιστική δύναμη της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να τονώσει την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και να μας «βάλει στο δρόμο» μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

«Ως καταλύτης για πιο βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να αρχίσουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Διαδικτυωμένης Κοινωνίας», δήλωσε ο Hans Vestberg, Πρόεδρος και CEO της Ericsson. Η ετήσια έκθεση της Ericsson για τη Βιωσιμότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με τίτλο «Technology for Good», επισημαίνει τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας για την εφαρμογή καινοτομίας σε λύσεις που ενισχύουν τους ανθρώπους και την κοινωνία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου κόσμου. Η Ericsson συνεχίζει να στηρίζει τη μετασχηματιστική δύναμη των λύσεων ΤΠΕ για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην ενέργεια, το περιβάλλον και την κοινωνία.

«Η Διαδικτυωμένη Κοινωνία φέρνει πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις. Όπου και όπως δουλεύουμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία μας συμβάλλει στη βελτίωση του κόσμου», δήλωσε η Elaine Weidman-Grunewald, Αντιπρόεδρος για τη Βιωσιμότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Ericsson.