Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Ernst & Young, σχεδόν οι μισές (41%) από τις εταιρείες με παγκόσμια δραστηριότητα προγραμματίζουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου και τη συμμόρφωση (Governance, Risk management and Compliance - GRC) εντός των επόμενων 12-18 μηνών, παρότι ο ίδιος περίπου αριθμός εταιρειών (44%) παραδέχεται ότι βρίσκει ιδιαίτερα δυσχερή την υλοποίηση αυτού του πλαισίου.

Χωρίς την κατάλληλη προσοχή, αυτή η επένδυση πιθανώς να χάνεται σε μια μαύρη τρύπα αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γεώργιος Παπαδημητρίου, Επικεφαλής Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων της Ernst & Young Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλώνει: «Στον απόηχο της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εταιρείες διεθνώς επιζητούν να επιδείξουν συνετή διαχείριση του κινδύνου και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τις δαπάνες τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό αποτελεί άμεση αντίδραση σε μια ανάγκη να δείξουν, τόσο στους πελάτες όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη, ότι η εταιρεία έχει ισχυρά θεμέλια».

Δεν είναι μόνον οι κλάδοι υψηλού κινδύνου, αλλά και οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, οι κατασκευαστές τροφίμων, αυτοκινήτων, ακόμη και οι κατασκευαστές παιχνιδιών που ένιωσαν την πίεση των επενδυτών. Η επένδυση στη διαχείριση κινδύνου είναι ένας τρόπος να γνωστοποιηθεί προς τα ενδιαφερόμενα μέρη η ασφάλεια και η αξιοπιστία των επενδύσεων, με το 69% των εταιρειών να δηλώνουν ότι οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν το τρίπτυχο GRC ως μέτρο εταιρικής σταθερότητας.