Πώς ένα σύστημα ERP μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισμού που δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό τομέα; Την απάντηση δίνει ο Δημήτρης Αμούργης, IT Manager της BASF Hellas S.A.

netweek: Με βάση ποια κριτήρια, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να επιλεγεί ένα ERP για μια εταιρεία του κλάδου σας;

Δημήτρης Αμουργής: Πριν την επιλογή ενός συστήματος ERP θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως είναι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών (processes), τα modules που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία (εμπορική, παραγωγή, services κ.λπ.), αλλά και να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδοεταιρικές συναλλαγές, καθώς και αυτοματοποιημένες εξωτερικές συναλλαγές με ανταλλαγή αρχείων με άλλους φορείς (EDI, ανταλλαγή αρχείων με προμηθευτές, πελάτες, τραπεζικές συναλλαγές, δημόσιοι φορείς κ.λπ.). Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψει κανείς να εξετάσει το μέγεθος της ίδιας της εταιρείας (αν είναι πολυεθνική ή τοπική), όπως και τον κλάδο δραστηριοποίησής της.

nw: Τι θα απαντούσατε στο ερώτημα επιλογής ανάμεσα σε on-premise ERP και cloud ERP; Ποιοι παράγοντες, κατά την άποψή σας, μπορούν να συνηγορήσουν στη μία ή στην άλλη επιλογή;

Δ. Αμουργής: Εξαρτάται από την υφή και το μέγεθος της εταιρείας. Σε πολυεθνικές επιλέγεται, συνήθως, μια λύση cloud, κάτι το οποίο θα συνιστούσα και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, καθώς το κόστος λειτουργίας είναι μικρότερο από την εσωτερική μηχανογράφηση.

nw: Ποιο σύστημα ERP χρησιμοποιείτε στην εταιρεία σας; Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε από τη διαχείρισή του; Τι αποδοχή έχει βρει από τους εργαζόμενους σας;

Δ. Αμουργής: Ως πολυεθνική χρησιμοποιούμε το SAP Cobalt (Consolidated BASF Accounting, Logistic and Technic System). Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, μιας και έχουμε να κάνουμε με τη λύση μιας πολυεθνικής εταιρείας, μια λύση για την οποία κυκλοφορούν τακτικά νέες εκδόσεις. Επίσης, οι αλλαγές που, ενδεχομένως, ζητούνται από τους χρήστες, παρακολουθούνται με εξωτερικό εργαλείο change request, ενώ για κάθε αλλαγή που γίνεται υπάρχει έγκριση από τους “gate keepers” του συστήματος, όπως και μια διαδικασία αποτύπωσης όλων των αλλαγών της και του βαθμού επηρεασμού του συστήματος και των διαδικασιών.

nw: Σκοπεύετε να προβείτε στην αναβάθμιση του ERP σας στο κοντινό μέλλον; Αν ναι, ποια είναι τα πλάνα-προβληματισμοί σας γι’ αυτό το θέμα;

Δ. Αμουργής: Σύντομα θα προχωρήσουμε σε αναβάθμιση του ΕRP. Αυτό το project θα τρέξει κεντρικά στη μητρική εταιρεία, με έναν εξωτερικό συνεργάτη που έχει επιλεγεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Η αναβάθμιση της λύσης μας ERP είναι απαραίτητη να γίνει, στο πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων που πρέπει να ενσωματωθούν. Σύμφωνα με το τωρινό χρονοδιάγραμμα, στόχος είναι να υλοποιηθεί η αναβάθμιση μέσα στο καλοκαίρι, με την “Go Live” ημερομηνία να ορίζεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο προβληματισμός που υπάρχει, έγκειται στην περίοδο που θα γίνει το testing όλων των modules, ώστε να δούμε αν υπάρχει θέμα στη λειτουργικότητα του συστήματος. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην «ελληνικοποίηση» του SAP, ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες της ελληνικής νομοθεσίας και να μην επηρεαστεί από τις αλλαγές που θα γίνουν.

New project
Η Διεύθυνση Πληροφορικής της BASF Hellas S.A. συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «κάρτα αγρότη» της τράπεζας Πειραιώς, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα ανταλλαγής στοιχείων, πληρωμών και εισπράξεων, αλλά και παρακολούθησης υπολοίπων, μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών Visa.