Εταιρείες όπως η Cisco και η Google προσπαθούν αν εξαιρεθούν από το νέο νόμο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυβερνοασφάλεια που θα τις αναγκάζει να υιοθετούν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και να αναφέρουν σοβαρές παραβιάσεις της ασφάλειάς τους στις εθνικές αρχές.

Η οδηγία, Network and Information Security, αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε συζητήσεις μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπλή και μέλη των κρατών-μελών μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες επιθυμούν ο νόμος να καλύπτει μόνο κλάδους που θεωρούνται σημαντικοί, όπως της ενέργειας, των μεταφορών και των οικονομικών.

Ωστόσο, η Επιτροπή αλλά και ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, ασκούν πιέσεις ώστε να συμπεριληφθούν στο νόμο πάροχοι υπηρεσιών cloud, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εταιρείες internet, από τη μεριά τους, είναι κάθετα αντίθετοι με μία τέτοια κίνηση, καθώς θα τις επιβαρύνει με επιπλέον κόστη συμμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει σε ισχύ σχετικός πανευρωπαϊκός νόμος και μόνο οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι «αναγκασμένοι» να αναφέρουν περιστατικά ασφαλείας.