Οι επιχειρήσεις του τεχνολογικού κλάδου καταγράφουν μια σταθερά ανοδική πορεία, σε επίπεδο πωλήσεων και κύκλου εργασιών, αντιμετωπίζουν εντούτοις σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση των κατάλληλων εργαζομένων, κυρίως λόγω των υψηλών μισθολογικών προσδοκιών των υποψήφιων (78%). Παράλληλα, η δεξαμενή των υποψηφίων με σχετική εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες είναι περιορισμένη, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη στρατηγική προσλήψεων των επιχειρήσεων πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ελλάδα (48%), σύμφωνα με την έρευνα HR Trends της Randstad, που διεξήχθη από τον Δεκέμβριο 2022 έως τα τέλη Μαρτίου 2023 και αναλύει τα δεδομένα 113 στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων.

Το δεύτερο βασικό δεδομένο που προκύπτει από την έρευνα είναι η δυσκολία των επιχειρήσεων να προσελκύσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων τεχνολογίας (82%) να θεωρεί ότι η προσέλκυση ταλέντων αποτελεί την πιο κρίσιμη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντική δυσκολία (71%) στο να διατηρήσουν τα πιο αποδοτικά στελέχη και να αναπτύξουν εργαζόμενους με ηγετικούς ρόλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων
Το πακέτο οικονομικών αποδοχών (50%) και η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (45%) αποτελούν, για μια ακόμη χρονιά, τους κεντρικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα της επιχείρησης, με το 40% των εταιρειών να επιχειρούν την ενδυνάμωση της ελκυστικότητάς τους, με την παροχή ευκαιριών  επαγγελματικής εξέλιξης και την παροχή ευέλικτης μορφής απασχόλησης (υβριδικής ή εξ αποστάσεως).

Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ταλέντα, οι επιχειρήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και της πληροφορικής προσφέρουν διαφορετικές παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εστιάζοντας στη δυνατότητα εκπαίδευσης, τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι και το ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, ενώ αναφορικά με τις οικονομικές παροχές επιλέγουν τα μπόνους απόδοσης, το κινητό τηλέφωνο και τα επισιτιστικά κουπόνια.

Αισιόδοξες προοπτικές στις προσλήψεις
Περισσότερα από τα δύο τρίτα των εταιρειών τεχνολογίας (69%) σχεδιάζουν να προσλάβουν νέους εργαζόμενους μέχρι το τέλος του 2023 (54% για το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων), με το 23% να μην προβλέπει ή σχεδιάζει αλλαγή στον αριθμό των εργαζομένων του και μόλις το 3% των εταιρειών να αναμένει μείωση του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού του.

Ο κλάδος της τεχνολογίας καταγράφει σήμερα την υψηλότερη ζήτηση εργαζομένων στην αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις εντούτοις, παρά την πρόθεσή τους να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, αξιολογούν (96%) ως βασικό εμπόδιο την εύρεση των κατάλληλων εργαζομένων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη σαφή πρόθεσή τους να παρέχουν περισσότερο ελκυστικές οικονομικές αποδοχές, με το 86% των επιχειρήσεων να σχεδιάζει την αύξηση των μισθολογικών επιπέδων των εργαζομένων του (75% για το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων), με το 6% των εταιρειών να προτίθεται να προσφέρει αυξήσεις κατά τουλάχιστον 16% και το σύνολο των επιχειρήσεων να διατηρεί τουλάχιστον τα σημερινά μισθολογικά επίπεδα των εργαζομένων του.

Με τους εργαζόμενους στον κλάδο της τεχνολογίας να καταγράφουν μια σημαντική κινητικότητα, το 77% των εργαζομένων αποφασίζει να εγκαταλείψει την τρέχουσα θέση εργασίας του, για να λάβει πιο υψηλές αποδοχές ή καλύτερη συνθήκη εργασίας, με το 58% των εργαζομένων να αναζητά περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε άλλη εταιρεία και μόλις το 14% να θεωρεί ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την απόφαση αλλαγής εργασίας.