Στα πλαίσια των αναγκών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας να διαχειρίζεται την ενέργεια την οποία προμηθεύεται και διοχετεύει στους χρήστες του δίκτυο του και να καταγράφει τις εκάστοτε καταναλώσεις τους, η Ether εγκατέστησε, παραμετροποίησε και παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Το σύστημα Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας βασίζεται σε ένα δίκτυο μετρητών ενέργειας οι πληροφορίες των οποίων συλλέγονται από καταγραφικά μηχανήματα (concentrator) τα οποία μεταδίδουν μέσω GPRS τις μετρήσεις στους
κατάλληλους διακομιστές.

Τα στελέχη του ΣΕΦ μέσω τεχνολογίας web, μπορούν να αντλούν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες ενεργειακών καταναλώσεων σε μορφή διαγραμμάτων ή/και εξειδικευμένων αναφορών, ενώ παράλληλα τηρείται το ιστορικό καταναλώσεων με βάση το οποίο μπορούν να αξιολογήσουν τις καταναλώσεις που έχουν γίνει από τους εκάστοτε χρήστες των εγκαταστάσεων του ΣΕΦ (tenant billing).

Επιπλέον το σύστημα μπορεί να κάνει προβλέψεις, να επιβεβαιώνει τις χρεώσεις των παρόχων ενέργειας κ.α.