Με επενδύσεις στον τομέα των analytics κινείται εντονότερα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Μάλιστα ενισχύει το δυναμικό της με έμπειρα στελέχη καθώς και με νέους αποφοίτους μέσω συγκεκριμένου προγράμματος που έχει δημιουργήσει η Τράπεζα γι’ αυτόν τον σκοπό, όπως επισημαίνει μιλώντας στο NetFAX o Παντελής Μαραβέας, Γενικός Διευθυντής Retail Segments της Εθνικής Τράπεζας.

Ο χρηματοπιστωτικός φορέας δημιουργεί νέες υποδομές και λύσεις που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στην δεύτερη περίπτωση την δημιουργία της πρώτης ψηφιακής πλατφόρμας για όλες τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, αλλά και για άλλες όπως η μεταφορά κεφαλαίων, οι πληρωμές, οι μισθοδοσίες καθώς και για αρκετές ακόμα δυνατότητες.

Κύριε Μαραβέα ποιος είναι ο προσανατολισμός σας για το προσεχές χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά τον τομέα του data science;

Ενισχύετε στελεχιακά το συγκεκριμένο επίπεδο λειτουργίας της Τράπεζας με νέα πρόσωπα και σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υλοποίηση λύσεων που σχετίζονται με το cloud;

Η τράπεζα έχει πάρει από καιρό την απόφαση να επενδύσει στον τομέα των Analytics, δημιουργώντας το Analytics Centre of Excellence (CoE) και αναπτύσσοντας τις αντίστοιχες υποδομές. Σε αυτά τα πλαίσια, υλοποιείται το πλάνο ανάπτυξης και περαιτέρω στελέχωσης του τομέα των Αnalytics με έμπειρα στελέχη στους τομείς των Data Science και Data Engineering αλλά και με νέους αποφοίτους μέσω του προγράμματος internship i-work@nbg.

Παράλληλα το Analytics CoE συνεχίζει να υλοποιεί μια σειρά από έργα Αnalytics που παράγουν επιχειρησιακή αξία στην τράπεζα και δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Οι εφαρμογές Αnalytics που αναπτύσσονται κάνουν χρήση ολοένα αυξανόμενου πλήθους δεδομένων (Big Data) που ενημερώνονται ακόμα και σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας ανάγκες για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής Αnalytics. Η στρατηγική απόφαση που έχει πάρει η τράπεζα για την ανάπτυξη της υποδομής Αnalytics στο Cloud δίνει την ευχέρεια να προσαρμόζει την υποδομή της ανάλογα με τις ανάγκες άμεσα μειώνοντας σημαντικά το χρόνο από την παραγωγή στην υλοποίηση των νέων λύσεων. Η SAS είναι στρατηγικός συνεργάτης της τράπεζας παρέχοντας λογισμικό και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού που εφαρμόζετε, έχοντας ήδη κάνει αρκετές κινήσεις στον τομέα των ιδιωτών πελατών σας, επικεντρώνετε περισσότερο αυτή την περίοδο σε εταιρικούς πελάτες και εάν ναι σε ποιους τομείς επενδύετε;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί στρατηγική μας απόφαση και έχουμε κάνει σημαντικά και πρωτοπόρα βήματα τόσο για τους ιδιώτες πελάτες μας, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Στον Τομέα των Ιδιωτών δώσαμε τη δυνατότητα σε νέους πελάτες, ανοίγματος λογαριασμού μέσω Internet & Mobile Banking. και βέβαια για όλους τους υφιστάμενους πελάτες μας πρόσβαση στις online υπηρεσίες και προϊόντα μας.

Για τους εταιρικούς πελάτες υλοποιήσαμε την πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών. Εκτός από όλες τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως νομιμοποίηση, μεταφορά κεφαλαίων, πληρωμές, μισθοδοσίες, αιτήματα εκταμίευσης δανείων, αποπληρωμή δόσεων δανείων, είναι πλέον διαθέσιμες και οι παρακάτω υπηρεσίες:

-Digital Onboarding επιχειρήσεων που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δεν είναι πελάτες μας να αποκτήσουν online λογαριασμό όψεως και πρόσβαση στο Internet Banking.

– Οnline Άνοιγμα Λογαριασμού Όψεως για υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες μέσω του NBG Internet Banking.

-Business Δάνειο Εξπρές που δίνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και εκταμίευσης επιχειρηματικού δανείου έως 35.000 ευρώ μέσω Internet Banking (σύμφωνα με τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια).

-Απόκτηση POS και e-commerce δίνεται η δυνατότητα απόκτησης τερματικού POS καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις e-commerce και Key2Pay μέσω Internet Banking.

Πρόσφατα προχωρήσαμε και στην διαδικασία αποδοχής ψηφιακών υπογραφών καθώς και στη δυνατότητα έκδοσης προηγμένων ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω Internet Banking, προκειμένου οι πελάτες μας να τα χρησιμοποιούν και για τις υπόλοιπες ανάγκες υπογραφών τους και εκτός Τράπεζας.