Αυτοματοποιημένους ελέγχους κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ελέγχους αξιοπιστίας πελατών (know your customer) πραγματοποιεί σε πραγματικό χρόνο η Eurobank, χρησιμοποιώντας λογισμικό της εταιρείας FICO. Η ελληνική τράπεζα συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τη FICO, χρησιμοποιώντας τις λύσεις FICO Siron AntiFinancial Crime Solutions. Σε συνεργασία με την FICO και με την Printec, η Eurobank ενίσχυσε τις διεργασίες της κατά του παράνομου χρήματος, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νέες κανονιστικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, αλλά και λόγω της αύξησης της χρήσης απομακρυσμένων καναλιών από τους καταναλωτές, που αύξησε την ανάγκη για διαδικασίες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.

Μεταξύ άλλων, οι βελτιώσεις που έγιναν στις διαδικασίες της Eurobank περιλαμβάνουν:

  • Κεντρικοποίηση της λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση των συναλλαγών ώστε να επιτευχθεί πιο αποδοτική διαχείριση, με ένα κέντρο διαχείρισης ειδοποιήσεων και περιστατικών που αποτελείται από μία ομάδα ειδικών με βαθιά γνώση των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, μειώνοντας την επιβάρυνση των «άκυρων συναγερμών» στα υποκαταστήματα της τράπεζας.
  • Εμπλουτισμός της παραμετροποίησης του συστήματος παρακολούθησης των συναλλαγών για πιο αναλυτικές και στοχευμένες ειδοποιήσεις, επεκτείνοντας τα κριτήρια που παρακολουθούνται.
  • Βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου αξιοπιστίας πελατών μέσω διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο και συγκέντρωσης της κατανομής ειδοποιήσεων.
  • Υιοθέτηση του FICO Siron ως αυτοματοποιημένου συστήματος για την παρακολούθηση ύποπτων δραστηριοτήτων σε συναλλαγές που σχετίζονται με τραπεζικές υπηρεσίες άλλων τραπεζών.
  • Υιοθέτηση των λύσεων FICO Siron για τον περιορισμό των κινδύνων από δωροδοκίες και διαφθορά.

Νέες βελτιώσεις εντός του έτους

«Χρησιμοποιώντας περισσότερες δυνατότητες του FICO Siron, έχουμε πλέον καλύτερη κατανόηση της πελατειακής δομής και των κρυφών κινδύνων, καλύτερη μείωση των κινδύνων και την ικανότητα να συμμορφωθούμε με κανονιστικές απαιτήσεις με πιο αναλυτικό και αποδοτικό τρόπο», δήλωσε η Μαρίνα Σκαλιστήρη, επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Eurobank, προσθέτοντας: «Έχουμε διαπιστώσει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των ειδοποιήσεων, καταργώντας τις επαναλαμβανόμενες απλές ειδοποιήσεις και απελευθερώνοντας προσωπικό ώστε να ερευνήσει πιο πολύπλοκες συναλλαγές. Η ενοποίηση των συστημάτων μας κατά του ξεπλύματος χρήματος έχει οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και η αυτοματοποίηση έχει μειώσει τον κίνδυνο του ανθρώπινου σφάλματος».

Εντός του 2021 αναμένεται να υπάρξουν και νέες βελτιώσεις, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurobank με τη FICO. Σημειώνεται ότι για την επιτυχή υλοποίηση των λύσεων της FICO, η Eurobank απέσπασε το βραβείο FICO Decisions Award for Regulatory Compliance 2021.