Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής στη διεθνή πρωτοβουλία της JP Morgan, Interbank Information Network (IIN), που χρησιμοποιούν τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ανταλλάσσουν, με ασφάλεια, πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με διασυνοριακές συναλλαγές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, κόστους και κινδύνων.

Συμμετέχοντας ήδη σε παγκόσμια τεχνολογικά οικοσυστήματα όπως το Trade Club Alliance και το We.Trade -το καινοτόμο παγκόσμιο blockchain οικοσύστημα για συναλλαγές διεθνούς εμπορίου- η Eurobank, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη JP Morgan για να ενταχθεί στο IIN.
Το IIN, που αρχικά ξεκίνησε πιλοτικά το 2017, στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τις πληρωμές, ελαχιστοποιώντας τις τριβές στη διαδικασία πληρωμών διεθνώς, καθιστώντας δυνατό οι πληρωμές να φθάνουν στους δικαιούχους ταχύτερα και με λιγότερα βήματα.