Η Αθήνα κατατάσσεται 22η σε σύνολο 30 Ευρωπαϊκών πόλεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της έρευνας περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 30 μεγάλων πόλεων σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες, την οποία παρουσίασε η Siemens κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη. Ο δείκτης European Green City Index μετρά τις σημερινές περιβαλλοντικές επιδόσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και τη δέσμευσή τους για τη μείωση των μελλοντικών τους περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα από συνεχείς πρωτοβουλίες και στόχους.

Η μελέτη αξιολόγησε 30 πόλεις σε οκτώ κατηγορίες: εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενέργεια, κτίρια, μεταφορές, νερό, ποιότητα αέρα, απορρίμματα και χρήσεις γης, καθώς και περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Η Αθήνα κατατάσσεται 22η σε σύνολο των 30 πόλεων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Πράσινης Πόλης, με βαθμολογία 53,09 στα 100. Σε σύγκριση με άλλες πόλεις που βρίσκονται σε θερμά κλίματα, η Αθήνα βρίσκεται χαμηλότερα από τη Μαδρίτη, τη Ρώμη και τη Λισσαβόνα, αλλά υψηλότερα από την Κωνσταντινούπολη και το Βελιγράδι.

Η γενική βαθμολογία της πόλης ήταν χαμηλή, εξαιτίας της ποιότητας του αέρα, της απόδοσης στη διαχείριση απορριμμάτων και γης καθώς και λόγω έλλειψης ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων ή σχετικών προτύπων. Ωστόσο η βαθμολογία της ενισχύθηκε από τις περιβαλλοντικές της πολιτικές για το νερό και τις συγκοινωνίες, όπου είχε σχετικά καλή απόδοση.

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε και αξιολόγησε η έρευνα, προκύπτει ότι η Αθήνα αν και υλοποιεί κάποιες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τις συγκοινωνίες και την περαιτέρω αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντούτοις δε διαθέτει ενεργειακά αποδοτικά οικοδομικά πρότυπα ή κίνητρα, ενώ έχει αναπτύξει ελάχιστες πολιτικές για τις πράσινες χρήσεις γης.