Το συνέδριο με θέμα «Expect the Unexpected - Προετοιμασμένοι για το Απροσδόκητο» του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, εστίασε στις προκλήσεις που δημιουργεί ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της οπτικής του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις.

Ο Μιχάλης Πετροδασκαλάκης, Associate Partner του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής του Internal Audit της ΕΥ στην περιοχή της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, αναφέρθηκε αναλυτικά στην ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, ως συνέπεια του δραστικού μετασχηματισμού της οικονομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταλύτη την τεχνολογική επανάσταση.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού, τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα, οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται, οι διαφοροποιούμενες τεχνολογίες, καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες κυρώσεις για παραβάσεις νόμων και κανονισμών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή και μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου.

Όπως εξήγησε ο ομιλητής, η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου δεν θα αλλάξει, απλώς θα εξελιχθεί, προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να βρει ένα καλύτερο σημείο ισορροπίας μεταξύ του διασφαλιστικού και συμβουλευτικού του ρόλου. Για να το πετύχουν αυτό, τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επανεξετάζοντας ολιστικά το μοντέλο λειτουργίας τους, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν.