Η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία, βασισμένη στη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών αναφορών, την ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών και τις καινοτόμες προσεγγίσεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα για το μέλλον των εταιρικών αναφορών, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του τμήματος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (FAAS) της ΕΥ, με τίτλο How can the digital transformation of reporting build the bridge between trust and long-term value?

Η έρευνα εντοπίζει δύο προτεραιότητες ως προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των έξυπνων τεχνολογιών ως προς τις εταιρικές αναφορές: την αξιοποίηση της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα data analytics. Σύμφωνα με το 44% των ερωτηθέντων, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η σημαντικότερη τεχνολογία σε πέντε χρόνια, ακολουθούμενη από τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) (32%) και τα εργαλεία που βασίζονται στο blockchain (24%). Ωστόσο, ο κίνδυνος σχετικά με τα δεδομένα παραμένει η κορυφαία πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ομάδες εταιρικών αναφορών, με το 54% να τον αναδεικνύει ως την πρώτη πηγή ανησυχίας.

Καθώς η λειτουργία των εταιρικών αναφορών υιοθετεί τις έξυπνες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών, θα απαιτηθεί και ένα διαφορετικό προφίλ ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την έκθεση, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τις οικονομικές διευθύνσεις να προσλάβουν άτομα με νέες δεξιότητες.

Ειδικά, επίσης, σε ό,τι αφορά στις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των χρηματοοικονομικών στελεχών υποστηρίζουν ότι η αντίσταση στην αλλαγή και οι διαφορές στην κουλτούρα εντός των ομάδων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ψηφιακή καινοτομία. Τέλος, οι δεξιότητες με υψηλή ζήτηση, όπως η εμπειρία στην τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και το machine learning, θα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της καινοτομίας, με το 72% των ερωτηθέντων να θεωρεί τις δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ως τις πλέον κρίσιμες.