Η εμπλοκή υπευθύνων κινδύνου (Chief Risk Officers – CROs) σε έργα αναδυόμενων τεχνολογιών και ψηφιακού μετασχηματισμού βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη της ηγεσίας στην υλοποίηση αυτών των έργων και μειώνει το κόστος εκτέλεσης.

Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της ΕΥ, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 στελέχη. Το 59% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η εμπλοκή CROs σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ψηφιακές διαδικασίες και στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων.

Ωστόσο, το 57% δηλώνει ότι, σήμερα, η συμμετοχή των CROs σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι από περιορισμένη έως μηδενική. Όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η συμμετοχή CROs στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που τρέχουν ήταν είτε μηδενική (12%), είτε περιορισμένη ή μερική (40%), ενώ μόνο το 12% δήλωσε ότι οι CROs είχαν πλήρη εμπλοκή σε αυτά.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν μια ουσιαστική αλλαγή στη νοοτροπία τους, για να εξελίξουν τον σημερινό τρόπο διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, σε μια ψηφιακή λειτουργία που θα δημιουργεί στρατηγική αξία. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (65%) συμφώνησε ως προς την ανάγκη ανατροπών στις λειτουργίες κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων για να ενισχυθεί η δημιουργία στρατηγικής αξίας.

Το 31% ψήφισε την ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών κινδύνου σε μία προσέγγιση (όπως ο εσωτερικός έλεγχος, ο επιχειρηματικός κίνδυνος, οι νομικές υπηρεσίες, η συμμόρφωση, η υγιεινή και ασφάλεια). Το 21% δήλωσε ότι η εφαρμογή νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών κινδύνου, όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα analytics, θα ήταν καθοριστικής σημασίας για τον μετασχηματισμό της λειτουργίας κινδύνου.