Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα, αλλά και τις συνέπειες του Οικονομικού Εγκλήματος, για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η ΕΥ διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, την Πέμπτη, 14 Μαρτίου στην Ελλάδα, στα γραφεία της εταιρείας, ενώ την Παρασκευή, 15 Μαρτίου συμμετείχε σε αντίστοιχη εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Κύπρο.

Στην εν λόγω εκδήλωση, στελέχη εξειδικευμένα της ΕΥ από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία, παρουσίασαν λύσεις και εργαλεία για την αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος σε στελέχη ελληνικών τραπεζών και εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τη σημασία της καινοτομίας για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων, αναφορικά με το Οικονομικό Έγκλημα, στάθηκαν οι ομιλητές, τονίζοντας πως ο κλάδος αναδιαμορφώνει τις μεθόδους του για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις λειτουργικές και κανονιστικές προκλήσεις, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Παράλληλα, ανέφεραν τη σημασία της χρήσης του machine learning στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για τον τραπεζικό κλάδο, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αποτελέσουν και νέα εργαλεία στις εγκληματικές οργανώσεις, ώστε να ενισχύσουν τις επιθέσεις τους, κάνοντάς τις πιο περίπλοκες. Την ίδια ώρα, οι ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται ανοιχτές στη χρήση νέων τεχνολογιών, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κρίση κάποιου ειδικού. Παράλληλα, ο τεράστιος όγκος δεδομένων, αν αξιοποιηθεί σωστά, αποτελεί ίσως το πλέον κατάλληλο όπλο στην καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος. Οι πηγές δεδομένων θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, ενώ θα πρέπει να διενεργείται και μια διαδικασία ενσωμάτωσης νέων δεδομένων, μαζί με τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές.