Στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners - ACFE), με θέμα “Integrity: The Ultimate Brand”, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, συμμετείχε η ΕΥ ως χρυσός χορηγός.

Η συμπεριφορική συσχέτιση και ο ρόλος των forensic data analytics στη δημιουργία μιας κουλτούρας ακεραιότητας σε έναν οργανισμό, αποτέλεσαν το επίκεντρο της εισήγησης του Γιάννη Δρακούλη, Associate Partner και επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης (Forensic & Integrity Services) της EY Ελλάδος.

«Ο βαθμός συμμόρφωσης με ηθικούς κανόνες, εξαρτάται από προσωπικούς παράγοντες, αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ένας εργαζόμενος. Ευθύνη της επιχείρησης είναι να δημιουργήσει το περιβάλλον εκείνο που θα ενθαρρύνει ηθικές συμπεριφορές και θα αποτρέψει περιστατικά απάτης και διαφθοράς», εξήγησε ο κ. Δρακούλης.

Διαφημίζοντας τη σωστή συμπεριφορά, αυξάνοντας το κόστος της μη συμμόρφωσης και αναπτύσσοντας μια σωστή αρχιτεκτονική αποφάσεων, η επιχείρηση μπορεί να καταστήσει την ηθική συμπεριφορά δεύτερη φύση. Με τη βοήθεια των data analytics, αξιοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες απόδοσης (KPIs), ένας οργανισμός μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του σε φαινόμενα διαφθοράς και απάτης.