Μια σειρά από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού δρομολογεί η διοίκηση της ΕΥΑΘ με σκοπό τον τεχνολογικό της εκσυγχρονισμό. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη ενός portal εξυπηρέτησης πελατών με διασύνδεσή με το υφιστάμενο ERP (solution ΙΙ) που θα συμπεριλαμβάνει και την αναβάθμιση του συστήματος πληρωμών της. H υλοποίηση του portal έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρείας με την επανασχεδίαση και την εκ νέου ανάπτυξή του, την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας αιτήσεων πελατών για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή τους καθώς και την υλοποίηση εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application).

Επιπλέον, η Εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας μίας σύγχρονης ολοκληρωμένης λύσης, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων/ εφαρμογών που θα αντικαταστήσει και θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος που διαθέτει. Ο σχετικός διαγωνισμός είχε διενεργηθεί το 2019, αλλά τελικά ακυρώθηκε, λόγω επανεξέτασης των απαιτήσεων και προδιαγραφών ώστε να ακολουθούν τις αυξανόμενες μεταβολές των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας.

Να σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 η ΕΥΑΘ προχώρησε στην πιλοτική ψηφιοποίηση του αρχείου πελατών ενώ ολοκλήρωσε την εκπόνηση τεχνικής προδιαγραφής και λοιπών τεχνικών απαιτήσεων για την διενέργεια διαγωνισμού ψηφιοποίησης του συνολικού αρχείου πελατών. Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η προτυποποίηση βάσης δεδομένων πελατών ύδρευσης, ώστε να επιτρέπεται η αυτοματοποιημένη διασύνδεση καταναλώσεων με το GIS (υδραυλική μοντελοποίηση).

  • Στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού η ΕΥΑΘ προχώρησε:
  • Στην περαιτέρω βελτίωση παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα της Εταιρείας.
  • Στην έναρξη έργου ανασχεδιασμού διαδικασιών διαχείρισης εσωτερικής αλληλογραφίας και διακίνησης εγγράφων και προμήθεια και μελέτη για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για το σκοπό αυτόν.
  • Στη μελέτη και εκπόνηση τεχνικής προδιαγραφή για τη διενέργεια διαγωνισμού για το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, ενσωματώνοντας νέα ψηφιακά εργαλεία.
  • Εξασφάλιση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών για διευθυντικά και επιτελικά στελέχη της Εταιρείας.
  • Ολοκλήρωση ενεργειών εξασφάλισης υπηρεσιών κεντρικής εκτύπωσης στους χώρους εξυπηρέτησης καταναλωτών
  • Ανανέωση συμβολαίου κυβερνοασφάλειας μέχρι τον Ιούνιο του 2022.
  • Εκκίνηση του έργου «αξιολόγηση της ασφάλειας των υφιστάμενων συστημάτων SCADA και IT της εταιρείας και δημιουργία πλάνου ενεργειών (roadmap) για την κάλυψη των κενών.