Στη ματαίωση του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ανανέωση Αδειών Λογισμικού Microsoft και Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης μέσω Σύμβασης Microsoft Enterprise Agreement» και την κήρυξή του ως άγονου, προχώρησε η ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο διαγωνισμό, προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ, κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες Byte, OΤΕ και Uni Systems. Άπασες οι υποβληθείσες προσφορές απορρίφθηκαν από την επιτροπή του διαγωνισμού, καθώς δεν κάλυπταν όρους της διακήρυξης. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν:

  • η προμήθεια νέων και ανανέωση/αναβάθμιση αδειών λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω ανανέωσης συμφωνίας Enterprise Agreement.
  • η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Premier Support της Microsoft.
  • η παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής τεχνικής υποστήριξης και δικτυακής υποστήριξης