Καθημερινά στον ψηφιακό κόσμο παράγεται μια τεράστια ποσότητα δεδομένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2020 το πλήθος των δεδομένων παγκοσμίως, θα φτάσει τα 44 zettabytes (δηλαδή 44 δισεκατομμύρια TB). Αυτός ο ωκεανός δεδομένων αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος για αρκετούς κλάδους επιχειρήσεων.

Τα Big Data Analytics στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης
Σύμφωνα με έρευνες η υιοθέτηση των Big Data Analytics έχει αυξηθεί κατά 53 τοις εκατό από το τέλος του 2017. Για την ακρίβεια, το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζεται με τα Big Data Analytics, το 2018 κυμαινόταν στα 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια και μέχρι το 2024 εκτιμάται πως θα φτάσουν στα 31,75 δισεκατομμύρια δολάρια, μεγαλώνοντας κατά ένα CAGR (Compound Annual Growth Rate) της τάξης του 24,5 τοις εκατό για την προβλεπόμενη περίοδο.

Παράλληλα οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών υποστηρίζουν την πρόοδο των Big Data Analytics, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ΗΠΑ, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πιθανό να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά των υπηρεσιών Big Data τα επόμενα χρόνια. Συγχρόνως σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νοτιοανατολική Ασία και η Ινδία επιδεικνύεται ιδιαίτερη ανάπτυξη από άποψη καινοτομιών και αγοραστικών δυναμικών.

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει την Ινδία ως μια ανερχόμενη δύναμη, που σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το 2020, θα έχει μια βιομηχανία Big Data ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αύξηση σίγουρα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, καθώς και άλλες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των data scientist και των ειδικών στα Big Data.

Ποια η χρησιμότητα των Big Data Analytics για την επιχείρηση;
Τα Big Data Analytics αδιαμφισβήτητα έχουν εξελιχτεί πολύ από την αρχική τους σύλληψη και αναμορφώνουν τον χώρο των επιχειρήσεων προς το καλύτερο. Αναλύοντας την τωρινή κατάσταση των Big Data Analytics, μπορεί δικαιολογημένα να ειπωθεί πως η συγκεκριμένη τεχνολογία πρόκειται να αναδείξει ένα πλήθος επιτευγμάτων στο κοντινό μέλλον. Οι άνθρωποι του χώρο της τεχνολογίας μπορούν εύκολα να οραματιστούν έναν κόσμο που θα κινείται, σε ένα μεγάλο βαθμό, με άξονα τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον Peter Sondergaard, Senior Vice President της Gartner «Οι πληροφορίες αποτελούν το πετρέλαιο του 21 αιώνα, και τα Analytics την μηχανή του». Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί λόγοι, χάρη στους οποίους τα analytics μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να διαπρέψει.

  1. Βελτιώνουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων

Επιτυγχάνοντας έναν ισχυρό συνδυασμός βελτιστοποίησης τόσο του χρόνου εκτέλεσης όσο και της απόδοσης, τα Big Data Analytics επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναλύουν τα δεδομένα τους ταχύτατα. Αντί να εστιάζουν απλώς στο κέρδος και τη ζημία, ενσωματώνουν ένα μεγάλο φάσμα πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψιν κάθε παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση. Εξετάζονται παραμέτρους που κυμαίνονται από τις επικρατούσες τάσεις τις αγοράς, τις προτιμήσεις του πελάτη και τη διαχείριση του κόστους, επιτρέπουν την ενδελεχή ανάλυση και σύγκριση ακόμα και των παραμικρών λεπτομερειών κάθε παράγοντα, ώστε να εξαχθούν οι βέλτιστες αποφάσεις. Ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τα Big Data Analytics, για να εξασφαλίσουν πως οι αποφάσεις τους είναι αξιόπιστες και σωστά θεμελιωμένες.

Ένας συνδυασμός των Big Data με το BI (Business Intelligence) μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητα όλης της διαδικασίας και να οδηγήσει σε ακόμα ορθότερες αποφάσεις.

  2. Προστατεύουν τις πληροφορίες των πελατών και της επιχείρησης

Ένας από τους βασικούς λόγους που οι επιχειρήσεις χρειάζονται τα Big Data Analytics, ανεξάρτητα από την κλίμακα ή το μέγεθος τους, αποτελεί το γεγονός πως συνεισφέρουν στην προστασία του οργανισμού, τόσο από επιβλαβείς ιούς και malware, όσο και από hackers.

Με την αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών, ο ρυθμός με τον οποίο οι hackers κλέβουν τα δεδομένα των πελατών έχει πολλαπλασιαστεί. Καθώς τα Big Data Analytics μπορούν να εντοπίσουν άμεσα τις πιθανές ανωμαλίες οποιουδήποτε δικτύου της επιχείρησης, συνεισφέρουν στην αποφυγή των κυβερνοεπιθέσεων και ενδυναμώνουν την ευρύτερη ασφάλεια το δικτύου. Από την αναγνώριση ransomware επιθέσεων, μέχρι τον εντοπισμό κακόβουλων προγραμμάτων και εκτεθειμένων συσκευών, τα Big Data Analytics αποτελούν έναν αξιόπιστο τρόπο προστασίας από ανεπιθύμητες εισβολές στο σύστημα. Σύμφωνα με μια έρευνα του CSO το 84% των οργανισμών πλέον χρησιμοποιεί Big Data Analytics, για να προστατέψει τα συστήματα του από τέτοιου είδους επιθέσεις.

  3. Ενισχύει την ανάλυση κινδύνου

Η ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, εντός της επιχείρησης, ενέχει κάποιο ρίσκο. Συνίσταται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση. Ακόμα όμως και τότε, τίποτα δεν εγγυάται πως όλα θα εξελιχτούν ομαλά και πως η εκάστοτε νέα επιχειρηματική κίνηση θα φέρει καρπούς. Απρόβλεπτα γεγονότα, εξωτερικές επιρροές και λοιπές παρεμβολές μπορούν πάντα να επηρεάσουν την πορεία των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Ιδανικά, για την ελαχιστοποίηση αυτού του ρίσκου, οι επιχειρηματίες και όσοι είναι υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων, διεξάγουν πλήρη ανάλυση των κινδύνων πριν λάβουν δράση.

Καθώς τα Big Data Analytics προσφέρουν την λεπτομερή ανάλυση πλήθους πληροφοριών, παρέχουν την δυνατότητα ενδελεχής μελέτης καθοριστικών παραγόντων, πριν παρθεί η τελική απόφαση. Για παράδειγμα, αν μια κατασκευαστική επιχείρηση, που ασχολείται με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, θέλει να ξεκινήσει να παράγει κάτι καινούργιο, με τη χρήση των Big Data Analytics μπορεί να εξερευνήσει τα κοινωνικά δίκτυα και να εξακριβώσει αν υπάρχει ή όχι η ανάγκη για το νέο προϊόν.

  4.Πιο αποδοτικό marketing

Οι περισσότερες μάρκες δεν έχουν το περιθώριο κωλυσιεργίας στις προωθητικές τους δράσεις. Ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις οφείλουν να είναι συγχρονισμένες με τις παγκόσμιες τάσεις και να εξελίσσονται συνεχώς.

Τα Big Data Analytics, ενώ κρατάνε τις επιχειρήσεις ενήμερες για τις τάσεις της αγοράς, συγχρόνως εξασφαλίζουν την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής marketing, βάση των αναγκών και των στόχων. Με τη χρήση των Big Data μπορεί να γίνει σύγκριση διαφορετικών στρατηγικών και δημιουργία πιο αποδοτικών marketing campaigns, μέσω της ανάλυσης.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο τα Big Data Analytics ενισχύουν το marketing, είναι βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν περισσότερη γνώση σχετικά με τους πελάτες τους. Αυτό επιτρέπει την παραγωγή κατάλληλα στοχευμένων διαφημίσεων και υψηλότερου επιπέδου εξατομίκευσης. Ο Ginni Rometty, CEO της IBM, ισχυρίζεται πως τα δεδομένα «θα αναγκάσουν τον marketer να κατανοήσει ατομικά τον κάθε πελάτη εντός 18 μηνών, αλλιώς κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τον χάρτη της αγοράς».

  5. Μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων

Τα Big Data Analytics συνεισφέρουν επίσης στην μείωση του κόστους των διαδικασιών και στην βελτίωση της απόδοσης των λειτουργιών. Ο τρόπος εφαρμογής, καθώς και τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα την βιομηχανία, αλλά τα Big Data Analytics μπορούν να χρησιμοποιηθούν, από όλους, για τον προσδιορισμό των τάσεων, των μοτίβων, και των πιθανών εξόδων.

Επιπλέον, λόγω της χρήσης τεχνολογιών όπως το Hadoop και τα cloud-based analytics, η επένδυση στα Big Data μπορεί να αποδειχτεί πολύ οικονομική για την επιχείρηση, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την αποθήκευση μεγάλου πλήθους πληροφοριών.


Η ποιότητα των δεδομένων
Η χρήση των analytics δεν απευθύνεται πλέον μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις με τις βαθιές τσέπες. Για την ακρίβεια το 59% των επιχειρήσεων τείνουν να χρησιμοποιούν κάποιου είδους analytics. Σύμφωνα μάλιστα με μια έρευνα της Deloitte, το 49% των ερωτηθέντων δήλωσε πως τα analytics βοηθούν στην λήψη καλύτερων αποφάσεων, το 16% βίωσε οφέλη στην υλοποίηση καίριων στρατηγικών πρωτοβουλιών, και το 10% ανέφερε βελτιώσεις τόσο στις σχέσεις του με τους πελάτες, όσο και με τους συνεργάτες. Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα δεδομένα πρέπει να μπορεί να εξαχθεί η μέγιστη αξία από αυτά.

Data Quality Standards
Σίγουρα δεν υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων, ωστόσο η ποιότητα αυτών των δεδομένων συνήθως είναι πολύ υποδεέστερη από την επιθυμητή. Μια έρευνα του Harvard Business Review ανακάλυψε πως η ποιότητα των δεδομένων είναι πολύ χειρότερη απ’ ότι νομίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως μόλις ένα 3% των δεδομένων καταφέρνει να κριθεί ως «αποδεκτό» στα τεστ ποιότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς τα χαμηλής ποιότητας δεδομένα επηρεάζουν αρνητικά πολλούς τομείς της επιχειρηματικής απόδοσης. Συγκεκριμένα οι επιπλοκές μπορούν να οδηγήσουν σε ελλιπή δεδομένα πελατών, αποτυχημένες προσπάθειες marketing, αύξηση των εξόδων και γενικά χειρότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις.

Οι ανερχόμενες τάσεις των Big Data Analytics και προβλέψεις για το 2020
Μέχρι τώρα αναλύθηκαν τα οφέλη που προσφέρουν τα Big Data Analytics στις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θα γίνει μια αναφορά στις βασικότερες τάσεις του χώρου καθώς και πως προβλέπεται να επηρεάσουν την αγορά το 2020.

Data Analysis Automation
Προσφάτως η αυτοματοποίηση έχει αρχίσει να χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε πολλές βιομηχανίες, καθώς ενισχύει το επιχειρηματικό δυναμικό. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως ένα 40 τοις εκατό του database work αναμένεται να αυτοματοποιηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Υπάρχει η ελπίδα πως η αυτοματοποίηση θα βοηθήσει επίσης τους διευθυντές των επιχειρήσεων να δουν ξεκάθαρα τα επόμενα βήματα, ώστε να ενισχύσουν την εξέλιξη των οργανισμών τους, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις μέσω των analytics.

IoT Merged with Data Analytics
Έως το 2020 αναμένεται να υπάρξουν 20 δισεκατομμύρια ενεργές IoT συσκευές, οι οποίες με τη σειρά τους θα συλλέξουν ακόμα περισσότερα δεδομένα προς ανάλυση. Στους μεγάλους οργανισμούς τεχνολογίας, όπου οι συσκευές IoT έχουν ήδη ενσωματωθεί σε σημαντικές δράσεις, τα διευθυντικά στελέχη προσβλέπουν στην εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας, ώστε να αδράξουν τα οφέλη των data analytics. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα πιθανή η αξιοποίηση πολλών συσκευών IoT για την παροχή δεδομένων και διαφάνειας. Δυστυχώς, γύρω στο 75 τοις εκατό των επιχειρήσεων τείνει να αντιμετωπίζει προβλήματα στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του IoT, λόγω της έλλειψης επαγγελματιών data scientists.

Augmented Analytics
Τα Augmented Analytics προβλέπεται να κυριαρχήσουν στα επόμενα χρόνια. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ταρακουνήσει την βιομηχανία συνδυάζοντας τεχνικές AI και ML στην δημιουργία νέων τρόπων ανάπτυξης analytics. Δεν αποτελεί έκπληξη πως τα augmented analytics έχουν ήδη γίνει η πιο διαδεδομένη τεχνολογία στον χώρο των business analytics. Τα οφέλη των augmented analytics περιλαμβάνουν:

  1. Την ικανότητα αυτοματοποίησης πολλών αναλυτικών ικανοτήτων.
  2. Την δημιουργία πιο εύχρηστων μοντέλων, καθώς και την ευκολότερη παραγωγή γνώσεων.

Smart Cities Development
Το IoT δημιουργεί νέες ευκαιρίες για το data science and analytics. Λόγω της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη συλλογής δεδομένων, καθώς και του διαμοιρασμού τους. Πιθανών τα δεδομένα από τις έξυπνες πόλεις να βοηθήσουν στην βελτίωση τόσο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όσο και της προληπτικής ιατρικής. Προβλέπεται πως μέχρι το 2020 το 30 τοις εκατό των έξυπνων πόλεων θα έχει εισάγει ρομποτική και έξυπνες μηχανές στις ιατρικές εγκαταστάσεις. Η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία στους κατοίκους.

Consumer Device Developments
Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των κινητών και του internet υποδεικνύει πως, έως το 2020, πάνω από τις μισές αλληλεπιδράσεις, που πραγματοποιούν οι πελάτες μέσω φορητών συσκευών, θα είναι προσωποποιημένες, βάση των προηγούμενων δράσεων του χρήστη, καθώς και της συμπεριφοράς που επιδεικνύει σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός πως οι φορητές συσκευές χρησιμοποιούνται σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα, (από το σπίτι, στο γραφείο, καθώς και σε πολλούς άλλους χώρους), ενώ συγχρόνως αναπτύσσονται πλήθος νέων προϊόντων, όπως το IoT, τα wearables και οι immersive τεχνολογίες όπως το virtual reality.

Enterprise Content Management
Οι νέες τεχνολογίες σταδιακά είναι ικανές να εκτελούν όλο και περισσότερες από τις δουλειές των ανθρώπων, για παράδειγμα το 95% του (αποτελούμενου από εικόνες και βίντεο) content προβλέπεται πως θα ελέγχεται από μηχανές το 2020. Η αγορά του ECM αναμένεται να φτάσει τα 59,87 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020.

Επίσης το 95 τοις εκατό του περιεχομένου που θα ελεγχθεί από τις μηχανές δεν θα το δει ποτέ ανθρώπινο μάτι, καθώς οι τεχνολογίες αξιολόγησης περιεχομένου θα παρέχουν λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με την επάρκεια του. Συνεπώς, τα τμήματα IT μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις αναλύσεις για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα τους και να υποδεχτούν τις νέες τεχνολογικές ευκαιρίες των κοινωνικών δικτύων, των φορητών συσκευών και του cloud.

Conversational Analytics and NLP
Οι προβλέψεις για τις τάσεις του 2020 εκτιμούν πως το 50 τοις εκατό των analytical queries θα είναι είτε αυτοματοποιημένο ή θα δημιουργείται με τη χρήση της φωνής ή της NLP τεχνολογίας, δεδομένου πως τα εργαλεία analytics θα είναι εύκολα στην πρόσβαση και στην χρήση. Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει σε οποιοδήποτε εντός μιας επιχείρησης να αναλύσει σύνθετους συνδυασμούς δεδομένων με τη χρήση μιας ευρέως διαδεδομένης και φιλικής προς τον χρήστη πλατφόρμας ανάλυσης.