Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ εφαρμογών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Φιλοξενίας, Εφαρμογών, Εκπαίδευσης Χρηστών και Αναλωσίμων Υλικών» στην εταιρεία Vidavo.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων προαγωγής και αγωγής της υγείας του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των διαταραχών πρόσληψης τροφής στους εφήβους» και ο συνολικός της προϋπολογισμός ανέρχεται στις 51.816,03 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.