Η Experian, συνεργάτης της Mellon Technologies στις λύσεις υποστήριξης αποφάσεων και του εργαλείου target marketing 'Mosaic', δημοσίευσε πρόσφατα την τελευταία μελέτη European Regional and City level Consumer markets (ERCC).

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δαπάνες των καταναλωτών θα συνεχίσουν να μειώνονται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έως το 2010. Στην Ευρωζώνη αναμένεται να δούμε μείωση στις δαπάνες των νοικοκυριών της τάξης του 1% για το 2009, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να εμφανίζονται στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οικονομικοί αναλυτές της Experian αναμένουν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα καθυστερήσουν τις αγορές για καταναλωτικά αγαθά διαρκείας, έως και 2 έτη.