Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα την περυσινή χρονιά για τον κλάδο τεχνολογίας, με κύριες προκλήσεις τις μακροοικονομικές πιέσεις και την ανάγκη εξοικονόμησης κόστους, η υιοθέτηση εταιρικών στρατηγικών με επίκεντρο την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) οδήγησαν σε ανάκαμψη της εμπιστοσύνης. Στο περιβάλλον αυτό, η ενσωμάτωση της GenAI στις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην κατάταξη των ευκαιριών που αναδύονται για τον κλάδο, και καταλαμβάνει την πρώτη θέση για το 2024, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΥ, Top 10 opportunities for technology companies in 2024.

Η έκθεση σημειώνει, ωστόσο, ότι οι περισσότεροι οργανισμοί (90%) βρίσκονται ακόμη σε ένα πρώιμο στάδιο ωριμότητας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και προτρέπει τις εταιρείες να δημιουργήσουν έναν «πύργο ελέγχου AI» για να υποστηρίξουν την ασφαλή και ηθική ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Η δυνατότητα για πειραματισμό με την GenAI σε λειτουργίες front-office και back-office, αποτελεί ακόμη μία αναδυόμενη ευκαιρία και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να επικεντρωθούν σε περιπτώσεις χρήσης (use cases) με υψηλό αντίκτυπο και αξία, που δημιουργούν ευκαιρίες για μετασχηματισμό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν, τη χρήση GenAI στην κωδικοποίηση λογισμικού (front-office) και την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για την προσέλκυση και διακράτηση του ανθρώπινου δυναμικού (back-office). Σύμφωνα με το 65% των CEOs εταιρειών τεχνολογίας που συμμετείχαν στην έκθεση, ο οργανισμός τους πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα για την αξιοποίηση της GenAI, ώστε να διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Η πλήρης κατάταξη των 10 κορυφαίων ευκαιριών για τον κλάδο τεχνολογίας για το 2024, είναι: – Ενσωμάτωση της GenAI σε στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και δημιουργία ενός «πύργου ελέγχου AI». – Πειραματισμός με την GenAI για στοχευμένες περιπτώσεις χρήσης front-office και back-office. – Επενδύσεις σε νέες μορφές ψηφιακών υποδομών (π.χ. edge computing). – Δημιουργία πρόσθετων γραμμών εφοδιασμού σε αναδυόμενες αγορές – Διαμόρφωση εταιρικής επενδυτικής στρατηγικής γύρω από τον οδικό χάρτη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. – Αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για τη βιομηχανοποίηση και ανάπτυξη σε κλίμακα των προηγμένων τεχνολογιών. – Σχεδιασμός διαδικασιών προληπτικής και ολιστικής διαχείρισης νέων και μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων. – Προτεραιοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των data centers, μεταξύ των πρωτοβουλιών και δράσεων για το περιβάλλον. – Επενδύσεις σε προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και επανεξέταση της ισορροπίας μεταξύ κόστους, κινδύνων, ανθεκτικότητας και ευκινησίας. – Χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο