Το Facebook ετοιμάζει νέο κέντρο δεδομένων στην πόλη Clonee της Ιρλανδία, το έκτο για την εταιρεία παγκοσμίως και το δεύτερο εκτός των Η.Π.Α.

Οι servers και ο αποθηκευτικός εξοπλισμός του νέου κέντρου θα προέρχεται από το Open Compute Project, την πρωτοβουλία του Facebook που «μοιράζεται» το σχεδιασμό των κέντρων δεδομένων ως open source με άλλους διαχειριστές. Η εταιρεία ήδη διαθέτει ένα ακόμη κέντρο δεδομένων στην Ευρώπη, στην πόλη Lulea της Σουηδία, το οποίο «εκμεταλλεύεται» τις χαμηλές θερμοκρασίες της περιοχής για τη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τον κλιματισμό των εγκαταστάσεων. Το κέντρο στο Clonee θα λειτουργεί πλήρως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκμεταλλευόμενο τους δυνατούς ανέμους στην περιοχή, κάτι που θα βοηθήσει την εταιρεία να πετύχει το στόχο τροφοδοσίας του 50% των υποδομών με καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια μέχρι το τέλος του 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα θα την βοηθήσει να συμμορφωθεί στις «τοπικές» απαιτήσεις που ορίζουν τα δεδομένα των καταναλωτών να παραμένουν εντός Ευρώπης.