Το Facebook συνεχίζει να αποκομίζει μεγάλα οφέλη από τις διαφημίσεις στα smartphone των χρηστών της εφαρμογή, οι οποίες παρήγαν περισσότερα από τα 2/3 των εσόδων της.

Περίπου το 69% των εσόδων της εταιρείας για το δ’ τρίμηνο του 2014, προέρχονται από mobile διαφήμιση, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα 3,85 δις. δολ., αυξημένα κατά 49% ετησίως. Σημειώνεται ότι έναν χρόνο πριν η mobile διαφήμιση παρήγε λίγο περισσότερο από τα μισά έσοδα της εταιρείας, ωστόσο καθώς όλο και περισσότερο χρήστες έχουν πρόσβαση σε φορητές συσκευές, οι διαφημίσει πολλαπλασιάζονται. Τα καθαρά έσοδα του τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 701 εκατ. δολ., αυξημένα κατά 34%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,54 δολ. Ο αριθμός των χρηστών αυξήθηκε, επίσης, κατά 13% αγγίζοντας τους 1,39 δις., ωστόσο οι mobile χρήστες αυξήθηκαν κατά 26% και διαμορφώθηκαν στους 1,19 δις. Τα έσοδα για το 2014 διαμορφώθηκαν στα 12,47 δις., αυξημένα σχεδόν κατά 60%.