Το Facebook δημιούργησε μία πλατφόρμα όπου οι οργανισμοί θα μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζουν ώστε να βελτιώσουν τις άμυνές τους έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.

Το ThreatExchange έχει χτιστεί πάνω στις υπάρχουσες υποδομές του Facebook και παρέχει στις εταιρείες APIs (application programming interfaces) για ερωτήματα ή uploading δεδομένων νέων απειλών, όπως domain names νέων απειλών, παραδείγματα κακόβουλου λογισμικού και άλλα σημάδια παραβιάσεων. Επίσης, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου ενσωματωμένοι στην πλατφόρμα που επιτρέπουν στις εταιρείες να μοιράζονται μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες με συγκεκριμένες ομάδες οργανισμών, για παράδειγμα με όσους αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.