Ουδέν κακόν αμιγές καλού, λέει η παροιμία και όποιοι τη σκέφτηκαν, παρότι δεν είχαν σχέση με υπολογιστές και πληροφοριακά συστήματα, εν τούτοις καταφέρνουν να είναι επίκαιροι.

Ίσως σε κάθε απλοϊκό πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας να περιλαμβάνεται ως ενδεχόμενο, η λειτουργία μιας επιχείρησης να συνεχίζεται στην περίπτωση που το κυρίως κτίριο, με τα τερματικά και τις on-premise εγκαταστάσεις, δεν είναι για κάποιο λόγο διαθέσιμο. Νομίζω πώς θα έπρεπε.

Ένα από τα “καλά” που έφερε η πανδημία είναι ότι έκανε κατανοητή, με τον πλέον πειστικό τρόπο, την αξία που έχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας. Στη βιβλιογραφία οι λόγοι αναφέρονται, αλλά είναι διαφορετικό να το διαβάζεις και να το ακούς και διαφορετικό να το ζεις. Έτσι, λόγω COVID-19, πολλές από τις επιχειρήσεις στη χώρα μας αναμένεται να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάποια επόμενη μεγάλη απειλή για τη λειτουργία τους. Θεωρώ βέβαιο δε, αρκετές από αυτές που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, θα έχουν θέσει στις προτεραιότητές τους τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους επενδύοντας σε απαιτούμενες υποδομές και πλάνα. Οι service providers, είτε μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία γενικά, είτε ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, πιστεύω ότι θα δουν τους υποψήφιους πελάτες τους να πληθαίνουν. Μερικοί από τους λόγους που αναμένω να συμβεί αυτό απαριθμούνται στο ειδικό αφιέρωμα στην Κυβερνοασφάλεια, στο τεύχος 435 του netweek, το οποίο πιθανόν διαβάζετε τώρα.

Εξάλλου, η αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού έγινε πρόδηλη από τον τρόπο αντίδρασης της Κυβέρνησης στο πέρασμα της επιδημίας. Είναι σαφές ότι, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και ο σχεδιασμός επαρκής. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν, από ό,τι ζήσαμε και ζούμε, απουσίαζαν στοιχεία όπως η αποφασιστικότητα, το πλάνο και η ψηφιακή διακυβέρνηση, στο βαθμό που η τελευταία έως σήμερα έχει υλοποιηθεί. Πιστεύω, ένα ακόμη θετικό, που προέκυψε από την κακή συγκυρία, είναι ότι πείστηκε ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου για τα οφέλη χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε κεντρικό, αλλά και προσωπικό επίπεδο. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, η κατάργηση της γραφειοκρατίας, όχι μόνο επιταχύνει διαδικασίες, αλλά σώζει ζωές.