Στη δημιουργία του UniCredit EVO (Equity Venture Opportunities), ενός επενδυτικού fund με «προίκα» 200 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε η Ιταλική τράπεζα UniCredit σε συνεργασία με την Λονδρέζικη VC εταιρεία Anthemis.

Απώτερος σκοπός του UniCredit EVO, που αναμένεται να εστιαστεί σε startups που βρίσκονται πρωτίστως σε mid-stage κατάσταση  ώστε μέσω της χρηματοδότησής τους να μετεξελιχθούν σε περισσότερο «ώριμες» όσο και καθιερωμένες fintech εταιρείες. Εστιάζοντας κυρίως στην αγορά της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, η εν λόγω πρωτοβουλία αναμένεται να εκτείνεται κατά μήκος των ιδεών startup που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο μέχρι αντίστοιχες που θεωρούνται ως «ώριμες», απευθυνόμενες σε διαφορετικά επίπεδα και τομείς λιανικής τραπεζικής και χρηματοδότησης καταναλωτών, επένδυσης και εταιρικής τραπεζικής, διαχείριση πλούτου και περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιαγορών και εμπορίας, πληρωμές και οικονομικά δεδομένα, τεχνολογία και υποδομή.